Tutkimus

Väitöskirjan työnimi:  Kuratoriaaliset käytännöt uuden julkisen taiteen kontekstissa

Tutkimuksesta: Johanna Tuukkanen tutkii väitöskirjassaan uuteen julkiseen taiteeseen liittyviä kuratoriaalisia käytäntöjä sekä uuden julkisen taiteen ja julkisen tilan välistä vuorovaikutussuhdetta kuraattorin näkökulmasta. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa viiden kansainvälisen ja suomalaisen tapauksen kautta tuotetaan uutta tietoa ja ymmärrystä kuratoinnin uudelleen määrittelyistä ja sen muuttuneista käytännöistä.
Tuukkanen on tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella pääaineinaan taidekasvatus ja kulttuuripolitiikka.
Tuukkasen artikkeli Dialogeja, paikkoja, tiloja ja tilanteita; ANTI – Contemporary Art Festival kohtaamisten mahdollistajana julkaistiin Festivaalien Suomi -kirjassa (toim. Satu Silvanto, Cupore 2016).

Tutkimusintressit: uusi julkinen taide, nykytaide, live art, kaupunkitaide, taiteen sosiaalinen käänne, julkinen tila, tilan tuottaminen

Tohtorikoulutettava Johanna Tuukkanen Jyväskylän yliopiston sivuilla täällä ja täällä.